Vé máy bay Hồ Chí Minh đi Hà Nội – Hành trình kết nối những con tim

 

Giá vé máy bay Hồ Chí Minh đi Hà Nội

Chặng bay Hãng hàng không Giá chỉ từ
TP Hồ Chí Minh › Hà Nội VietnamAirlines 2,870,000 VNĐ
VietJet 699,000 VNĐ
JetStar 590,000 VNĐ

Ghi chú: Giá hiển thị trên trang web của chúng tôi chưa bao gồm thuế & phí dịch vụ

Lịch bay từ Hồ Chí Minh đến Hà Nội

Hơn 70 chuyến bay mỗi ngày, thời gian 2g 5p Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) đến Hà Nội (HAN)

05:45 07:50 Vietnam 224 T2 T3 T4 T6 T7 CN SGN-HAN
05:45 07:50 Vietnam 7226 T5 SGN-HAN
06:00 08:05 Jetstar 790 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
06:00 08:05 Hahn Air Systems 4255 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
06:00 08:05 VietJet Air 120 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
06:30 08:35 Jetstar 782 T2 T3 T5 T7 CN SGN-HAN
06:45 08:50 Vietnam 226 T2 T3 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
07:00 09:05 Hahn Air Systems 4234 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
07:00 09:05 VietJet Air 136 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
07:15 09:20 Vietnam 7230 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
07:45 09:50 Jetstar 782 T6 SGN-HAN
08:30 10:35 Jetstar 782 T4 SGN-HAN
08:30 10:35 Jetstar 784 CN SGN-HAN
08:30 10:35 Vietnam 234 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
08:40 10:45 Hahn Air Systems 4210 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
08:40 10:45 VietJet Air 148 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
09:00 11:05 Jetstar 794 T2 T4 T6 SGN-HAN
09:00 11:05 Vietnam 7270 T6 SGN-HAN
09:45 11:50 Vietnam 236 T2 T3 T4 T6 T7 CN SGN-HAN
09:50 11:55 Vietnam 7252 CN SGN-HAN
10:00 12:05 Vietnam 7248 T2 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
10:15 12:20 Hahn Air Systems 4421 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
10:15 12:20 VietJet Air 130 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
10:20 12:25 Vietnam 240 T2 T3 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
10:45 12:50 Vietnam 240 T4 SGN-HAN
10:55 13:00 Vietnam 7248 T3 SGN-HAN
10:55 13:00 Vietnam 7252 T2 SGN-HAN
10:55 13:00 Vietnam 7270 T5 SGN-HAN
11:15 13:20 Jetstar 800 T5 SGN-HAN
11:50 13:55 Vietnam 7238 T4 SGN-HAN
12:00 14:05 Hahn Air Systems 4266 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
12:00 14:05 VietJet Air 158 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
12:00 14:05 Vietnam 244 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
12:25 14:30 Jetstar 792 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
12:45 14:50 Vietnam 238 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
13:00 15:05 Vietnam 248 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
13:30 15:35 Hahn Air Systems 4101 T3 T5 SGN-HAN
13:30 15:35 VietJet Air 124 T3 T5 SGN-HAN
13:50 15:55 Jetstar 786 T3 T5 T7 SGN-HAN
14:45 16:50 Jetstar 796 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
14:45 16:50 Hahn Air Systems 4115 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
14:45 16:50 VietJet Air 194 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
14:45 16:50 Vietnam 254 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
15:10 17:15 Hahn Air Systems 4365 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
15:10 17:15 VietJet Air 122 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
15:30 17:35 Vietnam 256 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
15:50 17:55 Jetstar 804 T7 SGN-HAN
16:00 18:05 Hahn Air Systems 4262 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
16:00 18:05 VietJet Air 154 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
16:00 18:05 Vietnam 250 T2 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
16:15 18:20 Vietnam 260 T2 T3 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
16:50 18:55 Vietnam 260 T4 SGN-HAN
17:00 19:05 Vietnam 262 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
17:25 19:30 Vietnam 7270 T4 SGN-HAN
17:40 19:45 Hahn Air Systems 4420 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
17:40 19:45 VietJet Air 128 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
17:50 19:55 Hahn Air Systems 4237 T3 T5 T7 SGN-HAN
17:50 19:55 VietJet Air 142 T3 T5 T7 SGN-HAN
17:55 20:00 Vietnam 7252 T6 SGN-HAN
18:00 20:05 Vietnam 264 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
18:05 20:10 Jetstar 798 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
18:05 20:10 Hahn Air Systems 4276 T3 T6 CN SGN-HAN
18:05 20:10 VietJet Air 168 T3 T6 CN SGN-HAN
18:10 20:15 Vietnam 250 T3 SGN-HAN
18:25 20:30 Vietnam 246 T2 CN SGN-HAN
18:30 20:35 Hahn Air Systems 4287 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
18:30 20:35 VietJet Air 182 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
18:45 20:50 Vietnam 268 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
18:55 21:00 Hahn Air Systems 4282 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
18:55 21:00 VietJet Air 176 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
18:55 21:00 Vietnam 7272 T6 SGN-HAN
19:00 21:05 Hahn Air Systems 4270 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
19:00 21:05 VietJet Air 162 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
19:00 21:05 Vietnam 266 T2 T3 T4 T5 T6 T7 SGN-HAN
19:15 21:20 Jetstar 800 T2 T4 T6 SGN-HAN
19:15 21:20 Jetstar 802 T3 T7 SGN-HAN
19:25 21:30 Jetstar 786 T4 CN SGN-HAN
19:25 21:30 Vietnam 7252 T4 T7 SGN-HAN
19:25 21:30 Vietnam 7268 CN SGN-HAN
19:30 21:35 Hahn Air Systems 4424 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
19:30 21:35 VietJet Air 146 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
19:35 21:40 Vietnam 7254 CN SGN-HAN
19:35 21:40 Vietnam 7286 T6 SGN-HAN
19:45 21:50 Vietnam 7238 T5 SGN-HAN
20:00 22:05 Vietnam 270 T2 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
20:05 22:10 Hahn Air Systems 4272 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
20:05 22:10 VietJet Air 164 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
20:10 22:15 Vietnam 7252 T3 T5 SGN-HAN
20:30 22:35 Hahn Air Systems 4280 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
20:30 22:35 VietJet Air 174 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
20:30 22:35 Vietnam 7238 T3 SGN-HAN
20:40 22:45 Vietnam 270 T3 SGN-HAN
20:50 22:55 Vietnam 7242 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
21:00 23:05 Vietnam 272 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
21:05 23:10 Jetstar 786 T6 SGN-HAN
21:10 23:15 Hahn Air Systems 4292 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
21:10 23:15 VietJet Air 188 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
21:30 23:35 Jetstar 788 T4 CN SGN-HAN
21:35 23:40 Hahn Air Systems 4106 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
21:35 23:40 VietJet Air 172 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
21:45 23:50 Vietnam 278 T2 T3 T4 T5 T7 CN SGN-HAN
22:30 00:35 Jetstar 788 T2 T3 T5 T7 SGN-HAN
22:35 00:40 Hahn Air Systems 4278 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
22:35 00:40 VietJet Air 170 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
22:40 00:45 Hahn Air Systems 4288 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
22:40 00:45 VietJet Air 184 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
22:55 01:00 Hahn Air Systems 4113 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN
22:55 01:00 VietJet Air 192 T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN-HAN

Bài viết được tổng hợp lại bởi Giavemaybaydihanquoc.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *